De Tandentent behandelt (extreem) angstige kinderen, kinderen met erg veel gaatjes die nog te jong zijn om uitgebreid behandeld te worden, en kinderen met gedragsproblemen. Daarnaast richt de kindertandarts zich op kinderen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen en kinderen met medische problematiek. 

In eerste instantie wil de tandarts van u weten wat uw kind heeft meegemaakt bij een vorige tandarts of mogelijk in een andere medische omgeving. Daarnaast wil de tandarts zich graag een beeld vormen van het algemene gedrag van uw kind. Vervolgens stelt zij aan de hand van uw verhaal en de conditie van het gebit een behandelplan op. 

Voor kinderen is het belangrijk dat ze stapsgewijs aan een tandheelkundige behandeling kunnen wennen door middel van wensessies. Vertrouwen winnen speelt daarbij een belangrijke rol. De tandarts zal  ook duidelijke afspraken maken met uw kind en zich (en het kind) aan deze afspraken houden. 

Het streven is altijd naar een ‘state of mind’ waarin het angstige kind zich laat behandelen. Wanneer een kind in een enkel geval toch onbehandelbaar blijft, zal een verwijzing volgen naar een Centrum Bijzondere Tandheelkunde waar de behandeling bijvoorbeeld onder narcose kan worden uitgevoerd.