Nieuwe patiënten
Nieuwe patiënten in de leeftijd van 2 tot en 18 jaar zijn van harte welkom in onze praktijk. Regelmatig zijn nieuwe patiënten door andere zorgverleners naar ons verwezen. Dit kan zijn vanwege angst voor de tandarts.
De Tandentent neemt echter ook reguliere, niet angstige patiënten aan. De Tandentent is er voor alle kinderen.

Het eerste bezoek
het eerste bezoek, de intake, kunt u aangeven welke wensen u heeft ten aanzien van het gebit van uw kind en welke bijzonderheden er zijn. Er wordt een uitgebreid onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de staat van het gebit van het kind.
Aan de hand van onderstaande onderzoeken, uw wensen en de tandheelkundige mogelijkheden, wordt in overleg met u een behandelplan gemaakt. 

Medische anamnese
Een algemeen gezondheidsonderzoek. We verzoeken u een lijst in te vullen met vragen over de gezondheidssituatie en eventueel medicijngebruik van uw kind. Na invulling bespreekt de tandarts het belang hiervan met u. 

Tandheelkundige anamnese
U wordt gevraagd naar de staat van het gebit van uw kind en eventuele speciale behandelingen in het verleden. Ook worden wensen en andere bijzonderheden genoteerd. 

Röntgenonderzoek
Op indicatie worden röntgenfoto’s gemaakt. De foto’s geven inzicht in het niet met het blote oog zichtbare deel van het gebit. Denkt u daarbij aan de staat van de nog in de kaak liggende tanden en kiezen, wortels, kaakbot, beginnende gaatjes tussen de kiezen, en de structuur en dikte van de glazuurkap. 

Mondonderzoek
De tandarts zal het gebit van uw kind met een spiegeltje controleren op onder meer gaatjes,  de gezondheidstoestand van het tandvlees, tandstand, occlusie en articulatie (hoe de tanden en kiezen op elkaar staan en over elkaar heen glijden). Indien nodig worden gebitsmodellen en lichtfoto’s gemaakt. 

 
aanmeldformulier

Voor het aanmelden van uw kind als nieuwe patiënt vult u het online inschrijfformulier in. Na ontvangst bellen wij u voor het maken van een afspraak. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

aanmeldformulier