Tijdens een orthodontisch consult wordt gekeken naar het gebit, de kaken en het gezicht. We vragen u naar uw verwachtingen en de medische geschiedenis van uw kind. Vervolgens worden  in grote lijnen de mogelijkheden van een orthodontistische behandeling met u besproken.

De conclusie van het eerste consult kan zijn dat behandelen (nog) geen zin heeft. Wanneer een behandeling wel zinvol is, volgt een uitgebreid onderzoek alvorens tot een behandeling wordt overgegaan.