De behandeltijden van de Tandentent zijn:
maandag t/m zaterdag van 8-12u. en van 13-17u.
Voor het maken van afspraken kunt u ons bellen:

070 346 13 47 

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8-12u. en van 13-17u. 

Afspraken worden bevestigd met een afsprakensticker. 

Als extra service zenden wij u 2 dagen van te voren een sms-bericht om u aan uw afspraak te helpen herinneren. 

Een niet ontvangen sms herinnering is voor ons GEEN reden om een niet nagekomen afspraak of niet tijdig afgezegde afspraak NIET in rekening te brengen. De verantwoordelijkheid voor het nakomen of tijdig afzeggen van afspraken blijft altijd de uwe. Onze sms service is enkel en alleen een extra service waaruit u geen rechten kunt ontlenen  

Niet nagekomen afspraak
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om uw afspraak na te komen, dan verzoeken wij u deze ten minste 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren. Indien de afspraak niet of niet tijdig (minimaal 24 uur) van tevoren is afgezegd, kan de voor uw kind(eren) gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Wij brengen dan € 20,00 per 15 minuten gereserveerde tijd in rekening. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld.